ಒಲವಿನ ರಾಗ
ಹನಿಯೊಂದು ನದಿಯನ್ನು ಚುಂಬಿಸಿದಾಗ, 
ಒಲವೊಂದು ನನ್ನೆದೆಯ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, 
ಮೂಡಿ ಬಂತೊಂದು, ಮೂಡಿ ಬಂತೊಂದು, 
ಮೂಡಿ ಬಂತೊಂದು ಅಲೆಅಲೆಯ ತರಂಗ ! 
 
ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಹಾಡಿದೆ ಮರದ ಗೂಡಲಿ, 
ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಮನದ ಮಹಲಲಿ. 
ತಂಗಾಳಿ ಮೈಸೋಕಿ ನಡುಗಿ ನಿಂತಾಗ, 
ನಿನ್ನ ತೋಳಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ಜಾಗ! 
 
ಮಳೆಸುರಿದು ಒಲಾಡಿ ನದಿಯ ಸೇರಿದೆ, 
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಕೈಚಾಚಿ ನನ್ನ ಕರೆದಿದೆ. 
ಕೈ ಹಿಡಿದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆದಾಗ 
ನಸು ನಗುತಾ ಬರೆದಾಯ್ತು ಒಲವಿನ ರಾಗ!! 

Comments

supreeth s said…
I was searching pics for Ghatikallu n thats how i came across your blog.
Loved this poem "olavina raaga".
Its got very simple but cute statements :) Kudos

I hve written couple of them. U cn find them here.
http://supreethpoems.blogspot.com

Popular posts from this blog

Exotic Ghatikallu Trip

ನಾ ಜಾರುತಿಹೆ